Als ondernemer ben je verplicht om per maand, kwartaal of jaar omzetbelasting te betalen. Er zijn echter uitzonderingen op de regel. Zo hoeven kleine ondernemers vanwege hun lage inkomsten geen omzetbelasting te betalen. Dit wordt de ‘kleine ondernemersregeling’ (KOR) genoemd. Hoe werkt deze regel van de belastingdienst precies?

Voor wie geldt de kleine ondernemersregel?

Er gelden een aantal regels rondom de kleine ondernemersregeling. Zo moet de ondernemer gevestigd zijn in Nederland en voldoen aan de administratieplicht voor de omzetbelasting. Alleen eenmanszaken of samenwerkingsverbanden die na aftrek van de voorbelasting minder dan 1883 euro per jaar betalen mogen gebruik maken van de kleine ondernemersregeling. Dit betekent dat ze voortaan geen BTW aangifte meer hoeven te doen. Deze regel geldt alleen voor ondernemers met een eenmanszaak of een samenwerkingsverband, zoals een maatschappij. In dat geval ben je een ‘natuurlijk persoon’. Een rechtspersoon, zoals een vennootschap, komt dus niet in aanmerking voor deze regeling.  Zijn of haar inkomsten liggen waarschijnlijk te hoog.

Korting op BTW bedrag

Soms kun je korting krijgen op de BTW. Maak even een rekensom om te ontdekken of jij daar ook recht op hebt. Stel je voor dat het bedrag aan BTW dat je moet betalen tussen de 1345 en 1883 euro ligt. In dat geval moet je het verschuldigde BTW bedrag aftrekken van 1883. Vervolgens vermenigvuldig je de uitkomst met 2.5. Vul het vervolgens in bij vraag 5D op je omzetbelastingformulier. Als het goed is krijg je korting op het BTW bedrag.

Nieuwe regels voor de KOR

De regels rondom de kleine ondernemersregeling worden op korte termijn anders. Op dit moment kom je alleen in aanmerking wanneer je minder dan 1883 euro BTW per jaar moet betalen. Vanaf 2020 kijkt de belastingdienst echter naar je omzet. Is je maximale jaarlijkse omzet 17.500 euro of minder? Dan mag je voortaan gebruik maken van de kleine ondernemersregeling. Bovendien komen niet alleen natuurlijke personen, maar ook verenigingen, stichtingen en personen met een B.V. in aanmerking.

Meer steun voor kleine ondernemers

De Nederlandse regering heeft besloten om de KOR te veranderen om kleine ondernemers meer te steunen. De administratieve lasten worden immers verminderd wanneer geen omzetbelasting meer betaald hoeft te worden. Het voorstel voor de nieuwe KOR is terug te lezen in de Miljoenennota van 2018. Wel moet het nog worden goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer.