Als je zelfstandige bent dan kun je bepaalde kosten aftrekken van je inkomsten. Hierdoor betaal je minder belasting. Het gaat dan uiteraard alleen om kosten die je maakt voor je bedrijf. Het etentje met je partner ter ere van jullie huwelijksdag hoort er niet bij. Maar als je gaat lunchen met een mogelijke klant dan kun je de kosten daarvan als bedrijfskosten opvoeren. De btw mag je aftrekken als je btw-aangifte doet. De kosten van het etentje zelf mag je opvoeren als aftrekpost als je aangifte voor de inkomstenbelasting doet.

Kleine en grotere uitgaven

Als je voor het uitvoeren van je werk kosten moet maken dan mag je die aftrekken. Als het gaat om lage bedragen dan mogen die in één keer worden afgetrokken. Denk bijvoorbeeld aan een bureaustoel van 150 euro. Koop je een nieuwe laptop van 800 euro dan heb je te maken met afschrijving. Een laptop mag je in 5 jaar afschrijven, dat wil zeggen dat je per periode van 12 maanden 1/5 deel van de aanschafwaarde als aftrekpost mag opvoeren.

Internet en mobiele telefoon

Als je thuis werkt dan maak je voor je werk wellicht gebruik van een internetverbinding. En als je een mobiele telefoon hebt dan gebruik je die vaak zowel zakelijk als privé. De meeste belastingconsulenten hanteren voor een “3-in-1 abonnement” voor internet, vaste telefoon en tv een aftrekpercentage van 50%. Er wordt vanuit gegaan dat je de faciliteiten deels zakelijk en deels privé gebruikt. In het geval van een abonnement voor je mobiele telefoon wordt naar de kosten gekeken. Heb je een goedkoop abonnement van hooguit 15 euro per maand dan kun je dat geheel aftrekken voor de inkomstenbelasting. Heb je een duur abonnement inclusief de nieuwste smartphone, die je ook privé veel gebruikt, dan wordt een percentage gehanteerd dat is gebaseerd op het daadwerkelijke zakelijke gebruik.

De auto van de zaak

Als je een auto van de zaak hebt gelden er bijzondere regels. Je mag deze auto in principe niet privé gebruiken. Normaal gesproken geldt een maximum van 500 privé kilometers per jaar. Dat is echt niet veel. Je kunt misschien een paar keer boodschappen gaan doen en een keer op visite bij een vriend of familielid, maar dan zijn die kilometers wel op. Je moet je zakelijke kilometers kunnen verantwoorden. Hierbij wordt de afstand voor woon-werkverkeer in acht genomen, waarbij je uiteraard de kortste route moet nemen. Als je je niet aan de regels houdt volgt onherroepelijk een bijtelling bij je inkomen wegens privé gebruik van de auto.

Startersaftrek

Als je gaat starten als ondernemer dan geldt gedurende de eerste drie jaar een startersaftrek bovenop de voor alle zzp’ers geldende zelfstandigenaftrek. Deze startersaftrek dient om te compenseren dat je inkomsten in de eerste jaren wellicht nog niet zo hoog zijn als wanneer je al langer als zelfstandige aan de slag bent. Als je aangifte doet wordt deze aftrek automatisch toegepast op basis van de startdatum van je bedrijf. Ook de zelfstandigenaftrek wordt automatisch toegekend als blijkt dat je hier recht op hebt. Er geldt een minimum van ruim 1200 uren die je jaarlijks als zelfstandige moet werken. Hierbij mag je de tijd meetellen die je nodig hebt voor administratie.