Vraag & Antwoord
Hulp nodig? Email naar support@atotzzp.nl

11 meest gestelde vragen nieuwe regels voor ZZP'ers

1. Wat is het voordeel van de VBO (vooraf beoordeelde overeenkomst) in plaats van de VAR (verklaring arbeidsrelatie)?

Met een overeenkomst die door de Belastingdienst is opgesteld, heeft een opdrachtgever vooraf zekerheid wanneer deze jou inhuurt, over of jij een zzp’er bent. Is er echt sprake van een zzp’er, dan hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen te betalen en ben jij niet verzekerd voor werknemersverzekeringen. Je krijgt dus geen uitkering als je werkloos, ziek of arbeidsongeschikt wordt.

2. Wanneer moet je gaan werken met de door de Belastingdienst vooraf beoordeelde of opgestelde overeenkomsten (in plaats van de VAR)?

Van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 is er een implementatietermijn. In die termijn kun je je werkwijze aanpassen en met nieuwe overeenkomsten gaan werken. Tot die tijd houdt de Belastingdienst toezicht, maar worden er geen maatregelen getroffen als de overeenkomst niet goed blijkt te zijn.

3. Wat is het gevolg wanneer je geen door de Belastingdienst opgestelde overeenkomst gebruikt?

Je bent niet verplicht om een overeenkomst die door de Belastingdienst is opgesteld te gebruiken. Je kunt ook je eigen overeenkomst aan de Belastingdienst voorleggen ter controle. Ook dan weet je, als de overeenkomst wordt goedgekeurd, vooraf zeker dat je geen loonheffingen en werknemersverzekeringen hoeft te betalen. Wanneer je werkzaamheden verricht die echt incidenteel zijn (verzorgen van een eenmalige training), waardoor er geen schijn kan zijn van een gezagsverhouding, hoef je fiscaal gezien geen gebruik te maken van een overeenkomst van opdracht. Het kan dan toch verstandig zijn een overeenkomst van opdracht te hanteren om jouw juridische risico’s af te dekken.

4. Wat is het gevolg wanneer je overeenkomst niet is beoordeeld of opgesteld door de Belastingdienst?

Laat je de Belastingdienst niet meekijken, heb je geen vrijwaring met betrekking tot loonheffingen en moet je zelf bepalen of je wel of geen loonheffingen moet betalen. Je loopt dan het risico dat er toch sprake blijkt te zijn van een gezagsverhouding. Dan krijg je achteraf een flinke naheffing.

5. Welke rechtsvorm kan ik het beste hanteren?

Om na te gaan welke rechtsvorm voor jou het interessants is, moet je de fiscale en de juridische voor- en nadelen kritisch bekijken. Een eenmanszaak kan bijvoorbeeld fiscaal gezien heel aantrekkelijk zijn, terwijl je hier juridisch dan een groter risico’s loopt omdat je ook met je privévermogen aansprakelijk bent voor de schulden uit het bedrijf. Laat je hierover goed adviseren door een accountant en juridisch adviseur.

6. Is het met de nieuwe regelgeving veiliger om een tussenpersoon in te schakelen, zodat ik minder risico's loop?

Nee, werken via een tussenpersoon geeft niet meer zekerheid. Wanneer de tussenpersoon ook onderdeel wordt van de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer (driepartijenovereenkomst), loopt ook de tussenpersoon een risico wanneer alle risico’s niet voldoende zijn afgedekt. De modelovereenkomsten geven aan opdrachtgevers, opdrachtnemers en tussenpersoon vooraf duidelijkheid, zorg er dan ook voor dat de praktijk altijd overeenkomt met hetgeen dat in de overeenkomst is opgenomen.

7. Is het gebruiken van een vooraf beoordeelde overeenkomst voldoende om mijn risico's af te dekken?

Nee, je moet ervoor zorgen dat de feitelijke werkzaamheden ook overeenkomen met hetgeen dat in de overeenkomst is vastgelegd. Anders loop je achteraf nog steeds een risico op naheffing. Daarnaast beoordeelt de Belastingdienst enkel of er sprake is van een gezagsverhouding en of je dus een fiscaal risico loopt. Het is belangrijk om naast de vrijwaring van de Belastingdienst ook je juridische risico’s af te dekken (aansprakelijkheid, geheimhouding, concurrentie et cetera).

8. Moet ik voor elke klus en voor allerlei verschillende klussen opnieuw een overeenkomst opstellen?

Nee. Je kunt in de overeenkomst een bepaalde duur opnemen. Let wel op dat je dan ook duidelijk vastlegt wanneer en hoe de overeenkomst kan worden opgezegd. Ook is het belangrijk te weten dat een door de Belastingdienst vooraf beoordeelde overeenkomst vijf jaar geldig is. Zorg er dus voor dat de duur van de overeenkomst nooit deze periode overschrijdt. 

9. Heb ik als zzp'er algemene voorwaarden nodig? Of is het voldoende om met een overeenkomst van opdracht te werken?

Wanneer je alleen voor opdrachtgevers werkt op basis van een overeenkomst van opdracht, en deze voldoende bepalingen omvat (aansprakelijkheid, betaling, levering, geheimhouding, rechtskeuze et cetera) dan hoef je geen losse algemene voorwaarden te hanteren. Er is dan al voldoende opgenomen in de overeenkomst van opdracht. Werk je ook voor particuliere opdrachtgevers of opdrachtgevers die niet met een overeenkomst van opdracht werken, dan adviseren wij altijd algemene voorwaarden te hanteren. Het is belangrijk dat hier jouw juridische risico’s worden afgedekt en vooraf duidelijke afspraken worden gemaakt op basis waarvan jij de werkzaamheden gaat uitvoeren. Het is belangrijk dat je algemene voorwaarden hanteert, die helemaal bij jouw bedrijf (risico’s en bestaande verzekeringen) aansluiten.

10. Wanneer mag ik incassokosten in rekening brengen?

Incassokosten mogen doorberekend worden nadat de betaling van een factuur niet binnen de betalingstermijn is voldaan. In de meeste gevallen wordt er eerst een aanmaning of herinnering verstuurd. Blijft de betaling na 14 dagen na de aanmaning alsnog uit, dan mogen er incassokosten in rekening worden gebracht. Je kunt voor al deze handelingen de standaarddocumenten van Recht Direct gebruiken.

11. Moet ik de tegenpartij 14 dagen de tijd geven om alsnog te betalen, zonder dat hier kosten bij komen?

Als het een particuliere tegenpartij betreft, ben je volgens de Wet Incasso Kosten verplicht om de tegenpartij 14 dagen de tijd te geven om alsnog zonder extra kosten (bijvoorbeeld incassokosten)  te betalen. Dit doet je door een aanmaning te versturen, waarin deze termijn genoemd wordt. In principe kun je de aanmaning versturen vanaf het moment dat de particuliere klant in verzuim is, dit wil zeggen vanaf het moment dat de betalingstermijn verloopt. Mocht je er voor kiezen om eerst nog een betalingsherinnering te sturen, dan stuur je de aanmaning pas zodra de in de betalingsherinnering genoemde betalingstermijn verloopt.

Er bestaan ook situaties waarin het niet nodig is om de tegenpartij 14 dagen de tijd te geven om de openstaande vordering alsnog te betalen: 

  • zakelijke klanten waarmee afspraken zijn vastgelegd over het vorderen van incassokosten. Deze afspraken staan dan vaak in de algemene voorwaarden of in de overeenkomst;
  • betalingsachterstanden die ontstaan zijn voor 1 juli 2012;
  • als jij kosten gemaakt hebt voor deurwaardersdiensten, zogenaamde gerechtelijke incassokosten.