Als je werkloos wordt heb je in de meeste gevallen recht op een uitkering. Vaak is dat een WW-uitkering. Mocht je geen recht hebben op WW dan kun je in bepaalde situaties een beroep doen op een uitkering uit de Participatiewet, voorheen de Algemene bijstandswet. Voorwaarde voor een uitkering is dat je actief op zoek gaat naar een nieuwe baan. Maar wat als je overweegt om in plaats daarvan te starten als zelfstandige? Dan zijn er verschillende mogelijkheden. Je moet uiteraard wel startkapitaal hebben, veel banken zijn huiverig om een lening te verstrekken aan starters, al zijn hier wel degelijk mogelijkheden voor. Begin dus bescheiden en breid uit als de zaken goed gaan.

Overleg altijd met je werkcoach

Wat vooral belangrijk is: bespreek voordat je stappen gaat zetten je plannen met je werkcoach of bijstandsconsulent. Als je je in laat schrijven bij de Kamer van Koophandel zonder toestemming van het UWV of de Sociale Dienst dan kan dit tot gevolg hebben dat je uitkering per direct wordt beëindigd. Als je dan nog geen inkomsten hebt als zelfstandige dan zit je van het ene op het andere moment zonder inkomsten. Als je je plannen voorlegt worden die beoordeeld en als je op te starten bedrijf kans van slagen lijkt te hebben krijg je vrijwel altijd toestemming.

Behoud van uitkering

Gedurende de startperiode van je eigen bedrijf kun je je uitkering deels behouden. In geval van een WW-uitkering krijg je 29% minder uitkering gedurende 26 weken. In deze periode mag je alles doen om je bedrijf op te starten. Een bedrijfsruimte inrichten, scholing volgen en natuurlijk opdrachten binnenhalen en ook uitvoeren. Let op: je mag niet werken voor de werkgever waar je bent ontslagen. Nadat je geen recht meer hebt op WW mag dit natuurlijk wel. Je kunt er ook voor kiezen om vrijwillig een deel van je uitkering in te leveren, dan hoef je geen toestemming vooraf te vragen bij het UWV. Dit is echter niet aan te raden, want hierdoor kun je in ernstige financiële problemen komen.

Verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid

Wanner je vanuit een WW-uitkering start als zelfstandige dan kun je je bij het UWV verzekeren tegen inkomensverlies als gevolg van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Het voordeel van deze verzekering is dat je hiervoor niet vooraf medisch hoeft te worden gekeurd. Je moet de verzekering wel binnen 13 weken na de beëindiging van je huidige verplichte verzekering afsluiten.