Privacy & Cookies

Dit is de privacyverklaring van A tot ZZP, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65233077, inzake de website www.atotzzp.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op onze gegevensverwerking: het verzamelen van persoons- en bedrijfsgegevens van zzp’ers en opdrachtgevers voor onze digitale bedrijvengids en voor onze tools voor administratie, facturering en acquisitie, inclusief het gebruik van cookies voor een optimale werking van de site.

A tot ZZP respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die zij ons verschaffen, vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van A tot ZZP. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites of social media, die via een link op onze site bereikbaar zijn.
Gebruikers die via onze site andere sites benaderen, adviseren wij telkens het privacystatement en de disclaimer van die andere site te raadplegen.

Wanneer een ondernemer zich aanmeldt voor A tot ZZP, vragen wij om persoons- en bedrijfsgegevens. Die slaan we op in onze bedrijvengids, met als doel een optimale vindbaarheid tussen opdrachtgevers en zzp’ers. Deze gegevens kunnen wij ook gebruiken om ingeschreven ondernemers te informeren over onze producten en diensten. Ondernemers die bij ons staan ingeschreven, geven hier vooraf wel of geen toestemming voor. Het ontvangen van A tot ZZP-mailings kunnen zij te allen tijde stopzetten via de in de mailing aangegeven methode.

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt door A tot ZZP. Zonder toestemming verstrekken wij geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wet of een rechterlijke uitspraak ons daartoe verplicht of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen de desbetreffende ondernemer en A tot ZZP. Ingeschreven ondernemers kunnen hun persoonsgegevens altijd inzien, veranderen of verwijderen.

A tot ZZP bewaart persoons/bedrijfsgegevens niet langer dan nodig is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en verwerkt.

Bij wijzigingen in de bedrijfsvoering kan A tot ZZP deze privacyverklaring zonder voorafgaande kennisgeving aanpassen. Daarom adviseren wij om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

31 mei 2016

Cookies

Wij zoeken voortdurend naar verbetering van onze dienstverlening en willen deze zo goed mogelijk afstemmen op de wensen en behoeften van onze doelgroepen: zzp’ers en opdrachtgevers. Daarom maakt deze website gebruik van cookies. Deze cookies plaatsen wij niet zomaar. De bezoeker van deze site geeft daar eerst toestemming voor.

Een cookie is een brokje informatie dat een browser opslaat op je computer, smartphone, tablet of laptop. Met behulp van cookies kun je bijvoorbeeld automatisch inloggen op deze site en krijg je toegang tot alle tools voor administratie, facturering en acquisitie. Daarnaast bieden cookies ons informatie die we gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren.

Cookies zijn niet schadelijk voor je apparaat, je kunt ze ook op elk moment weer verwijderen.

Wij gaan zorgvuldig om met de informatie die we via cookies verkrijgen. Natuurlijk garanderen we ook dat de verwerking van deze informatie voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookiegebruik van derden, zoals sites en social media die je kunt bereiken via links op onze site. Lees hier meer over ons privacybeleid.

Bij je bezoek aan www.vanatotzzp.nl vragen wij om toestemming voor het opslaan en gebruiken van cookies. Je kunt je toestemming altijd wijzigen.