Steeds meer zzp’ers zijn zich bewust van het belang van duurzaam ondernemen. Een belangrijk en populair voorbeeld hiervan is het ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ (MVO). Dit houdt in dat een bedrijf zich niet alleen bezighoudt met het maken van winst, maar ook met de samenleving, het sociale aspect en het milieu. Het uitgangspunt van een MVO-beleid is een balans creëren tussen de 3 P’s: People, Planet en Profit.

People, planet, profit

In 1994 werd de term ‘People, Planet, Profit’ bedacht door John Elkington, een adviseur op het gebied van duurzame ontwikkeling. De gedachte achter het concept is dat wanneer er een disbalans is in één van de onderdelen, de andere elementen er nadelen van ondervinden. Wanneer men zich te veel richt op winst maken, zullen mens en milieu benadeeld worden. In 2002 werd echter Profit veranderd in Prosperity (welvaart). Deze verandering werd gemaakt om naast economische winst ook de maatschappelijke winst bij duurzaam ondernemen te betrekken.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen als zzp’er

Zoals uitgelegd is het uitgangspunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen het in balans houden van de 3 P’s.  Duurzaam ondernemen is echter geen verplicht beleid voor bedrijven. In Nederland heeft de overheid jaren geleden al de verwachting uitgesproken dat elk bedrijf maatschappelijk verantwoord zou moeten ondernemen. Steeds meer bedrijven en gemeenten willen zoveel mogelijk of zelfs uitsluitend werken met bedrijven die duurzaam ondernemen. Ook voor zzp’ers is het dus belangrijk om je hier in te verdiepen.

Voordelen duurzaam ondernemen

Voor een betere wereld is het belangrijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt. Steeds meer mensen worden zich hier van bewust, wat resulteert in een steeds grotere vraag naar duurzame diensten en producten. Als zzp’er kun je natuurlijk niet de kinderarbeid stoppen of de opwarming van de aarde tegenhouden, maar als iedereen een (kleine) bijdrage levert, is dat al genoeg om verandering teweeg te brengen.

Kleine aanpassingen: MVO tips

Energieverbruik

 • Gebruik LED-lampen, bewegingsmelders en tijdschakelaars.
 • Zet elektronica helemaal uit in plaats van op stand-by en haal de stekker na gebruik uit het stopcontact.
 • Kies voor een groene energieleverancier en let op het energielabel bij de aanschaf van nieuwe apparatuur.

Afval

 • Scheid je afval, wanneer hergebruik niet mogelijk is.
 • Print zo weinig mogelijk en verstuur facturen via de mail.
 • Ga bij de aankoop van een product na of het recyclebaar en/of duurzaam geproduceerd is.

Vervoer en Logistiek

 • Gebruik zoveel mogelijk het openbaar vervoer of ga fietsen.
 • Probeer reizen met de auto te beperken, kijk of de vergadering via Skype kan of probeer te carpoolen met iemand in de buurt.
 • Overweeg elektrisch rijden of kijk naar het energielabel.
 • Doe zoveel mogelijk inkopen in de regio.

Maatschappelijk

 • Steun lokale maatschappelijke initiatieven, zoals verenigingen en goede doelen.

Duurzaam, en nu?

Als je het dan hebt gemaakt tot ‘groene’ zzp-er is de volgende stap het bekendmaken van dit gegeven aan jouw doelgroep. Vermeld het feit dat jij duurzaam of verantwoord onderneemt in offertes en in andere communicatie richting je doelgroep, zoals in je nieuwsbrief of op sociale media. Ook kun je voor een kwaliteitsmerk gaan als je het echt serieus wil aanpakken, zoals The White Label.